Artikelkatalog – En svenska artikelkatalog på för artiklar En svensk artikelkatalog där du kan finna en mängd intressanta artiklar. Bra sätt att sökmotoroptimera sin webbplats!

Peder Skarstedt

04.14.2012 · Posted in Övrigt

Peder Skarstedt – Medförfattare till Begrepp vid begravningar

I häftet Begrepp i begravningsverksamheten där Peder Skarstedt är medförfattare kan man lära sig mycket om de olika begrepp som man använder i samband med en jordfästning. För en som inte är så väl insatt så förklarar Peder Skarstedt och han kollegor väl vad varje begrepp betyder och man får sig även en del historia till livs, sådant om gravplatser och annat som man inte hör särskilt mycket om i dagens samhälle.

I häftet går man igenom exempel på vad varje begrepp kan innebära, till exempel så lär man sig vad en Symbolisk flyttning är och att det handlar om att man flyttar jord från en gravrabatt till en annan. Peder Skarstedt och hans kollegor förklarar Lapidarium på följande sätt: Samling av stenmonument, till exempel gravstenar, sarkofager, skulpturer m.m. Kan också innehålla gravanordningar av metall eller trä, till exempel samling av gravanordningar från röjda gravar. Det är sannerligen ett intressant dokument som ger en heltäckande bild av de olika begrepp som finns runt begravningar.

Mer av Peder Skarstedt

Han har även skrivit Analys av produktionsalternativ för ett kombinerat företag i Västerbotten och jag tycker mig se att det finns andra böcker som Peder skrivit. Till saken hör att skriva är inte så enkelt som många tror utan det handlar om att få det man tänker eller vill redovisa att se bra ut på papper och att den som tar sig tiden att läsa får det som den är ute efter. I de avhandlingar och rapporter som Peder har skrivit själv eller är medförfattare till så ser man just ett lyckat försök att kunna nå ut. Begravningar är något som de allra flesta förknippar med stor sorg och då är det viktigt för de som arbetar med begravningar och / eller i anslutning till begravningsplatsen eller ceremonin känner till de olika begreppen.

Personligen uppskattar jag det sätt skrifterna ovan är skrivna på och jag hoppas det kommer mer i skrift från Peder Skarstedt i framtiden.

 

*Uppdatering*

Vi har hittat fler skrifter där Peder Skarstedt är delaktig och det senaste vi hittade handlade om en skrivelse till regeringen i det fortfarande så aktuella ämnet dieselskatten. Trots att det är mer än 10 år sedan skrivelsen så är frågan i allra högsta grad aktuell idag, då gällde det maskinägare och skogsnäringen som drabbades hårt av den snedvridna dieselskatten, idag gäller samma fråga hela samhället och den observation som Peder Skarstedt gjorde för 11 år sedan är fortfarande aktuell. Idag handlar dock rabatten i allt större utsträckning om åkerinäringen och de svenska företagen i branschen som utkonkurreras av utländska företag som har med sig egen diesel in i landet och därmed inte tankar i Sverige och undkommer dieselskatten.

Senaste inslaget jag själv såg i ärendet var på SVT:s debatt där visserligen inte Peder Skarstedt var med men där var diskussionen liknande skrivelsen för 11 år sedan men idag mycket mer utbredd till folk på landsbygden och transportnäringen i stort.