Artikelkatalog – En svenska artikelkatalog på för artiklar En svensk artikelkatalog där du kan finna en mängd intressanta artiklar. Bra sätt att sökmotoroptimera sin webbplats!

Archive for oktober, 2012

Den mest generella av a-kassorna

10.30.2012 · Posted in Shopping

I regel så är de olika arbetslöshetskassorna i Sverige indelade i olika branscher eller verksamhetsområden som det också kallas i vissa sammanhang. Anledningen till detta har förmodligen en historiskt bakgrund då olika yrkeskårer förr i världen gick i hop och skapade dessa arbetslöshetskassor för att skydda sig om arbetslösheten skulle drabba branschen. Principen liknar bakgrunden ...

Många typer av arbete, renovering och underhåll innebär höghöjdsarbete

10.24.2012 · Posted in Övrigt

Höghöjdsarbete är ett område som kräver stora insatser på flera olika områden för att hålla en hög säkerhet, eftersom det är förenat med kraftiga omedelbara risker för dem som utför det. Den arbetsgivare som utför arbetet måste därför se licenser, regler och lagar är i sin ordning under arbetets gång. Många vitt skilda olika branscher ...

Räcker a-kassan?

10.18.2012 · Posted in Ekonomi & Pengar

Inte sedan 2008 har så många på den Svenska arbetsmarknaden varslats om uppsägning som nu. Anledningen är såklart att det går tyngre för framförallt industriföretag eftersom efterfrågan på dera varor minskat runt om i världen. För en asntälld så kan det innebär en smärre katastrof att behöva gå från jobbet och därmed tappa den inkomst ...

Ta med dig barnen på segling och rätt klädsel

10.05.2012 · Posted in Shopping

Senaste helgen så var jag i Hamburgsund på västkusten. En idyllisk liten by jämte seglarmeckat Fjällbacka på Sveriges västkust. Om du gillar att segla men inte prövat västkusten ännu så är det hög tid att pröva detta, vattnet är klart och skärgården ligger väldigt ”nära land” om man jämför med Stockholms skärgård där det tar nästan ...

Kommersiella fastigheter – en god investering

10.04.2012 · Posted in Hus & Hem

Det går att tjäna stora pengar på att investera i kommersiella fastigheter. Men det är ett arbete som inte fungerar för alla. Att vara före sin tid och våga ta vissa risker är egenskaper som präglar de flesta entreprenörer och investerare. Stora insatsbelopp krävs likaväl som stor kunskap om branschen och alla dess möjligheter och ...

Dagens kopiatorer

10.02.2012 · Posted in Datorer & Internet

En kopiator behöver inte enbart kopiera dokument utan kan uppfylla ett flertal andra funktioner. Möjligheten att faxa, skanna och till och med utskrift av dokument är funktioner som idag brukar vara inkorporerade i själva kopiatorn. Helt plötsligt kan du få hjälp med så mycket mer än bara enkel kopiering. En kopiator är ofta en tålig ...

Nyttan med ledningssystem

10.01.2012 · Posted in Ekonomi & Pengar

Att implementera ett ledningssystem syftar oftast till att ge företag en bättre arbetsmiljö eller införa standardiserade arbetsmetoder som lever upp till vissa miljökrav. Det finns många olika typer av ledningssystem. De som exempelvis säkerställer kvalitet, säkerhet eller miljöaspekter. Ett kvalitetsledningssystem kan upprättas inom de flesta företag och innebär att man sätter en viss standard på ...